به روز شده در : ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۰:۲۱
طلا و ارز
نام
تاریخ
قیمت خرید
قیمت فروش
سکه تمام
۱۳۹۳/۰۹/۱۲
۹۵۳۰۰۰۰
۹۵۸۰۰۰۰
نیم سکه
۱۳۹۳/۰۹/۱۲
۴۷۸۰۰۰۰
۴۸۰۰۰۰۰
ربع سکه
۱۳۹۳/۰۹/۱۲
۲۷۱۰۰۰۰
۲۷۳۰۰۰۰
سکه امامی
۱۳۹۳/۰۹/۱۲
۹۵۳۰۰۰۰
۹۵۸۰۰۰۰
سکه گرمی
۱۳۹۳/۰۹/۱۲
۱۷۲۰۰۰۰
۱۷۲۵۰۰۰