دربی 79: استقلال 1- 2 پرسپولیس

دانلود گل اول استقلال

دانلود گل اول پرسپولیس

دانلود گل دوم پرسپولیس

 دانلود خلاصه بازی